مناقصه خرید اتصالات خط 1100 مربوط به طرح آبرسانی گرگان آب منطقه ای استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای استان گلستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۸۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اتصالات خط ۱۱۰۰ مربوط به طرح آبرسانی گرگان با استاندارد مورد تایید کشور با برآورد ۴,۶۰۱,۳۳۷,۳۷۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۳۲۷.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۴۷۵۴۰۰۷ نزد بانک ملی گرگان به نام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه تضمین به مبلغ ۲۳۰.۱۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب بانک ملی ۲۱۷۵۰۸۴۷۵۲۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۱۷۳۲۶۲۷۸۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir tavanir.wrm.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن