مناقصه ارزیابی کیفی بهسازی محور روستایی خارزار شهرستان خرم آباد راه و شهرسازی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان لرستان

شماره آگهی ۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۲۸۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بهسازی محور روستایی خارزار شهرستان خرم آباد و آنتنی های فرعی ۱ و ۲ و ۳ با برآورد ۶,۰۶۱,۷۸۲,۳۷۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهیناهم صلاحیت معتبر در سامانه ساجار - آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد - ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصایور اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه های رسمی و...
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -خرم آباد، خیابان بزرگمهر، ساختمان شماره ۲، اداره کل راه و شهرسازی لرستان، اداره حراست
۰۶۶۳۳۲۰۹۱۹۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن