مناقصه اجرای خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۳۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی درمحدوده پروژه بین المللی منارید و برگزاری کارگاه های آموزشی پروژه ترسیب کربن خراسان شمالی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۸۳۲۲۰۶۰۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن