مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی, توسعه آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۳۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۳۲۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی, توسعه و نوسازی شبکه امور آب و فاضلاب شهرستان گناوه -مبلغ برآورد: ۲۰.۵۹۶.۴۷۹.۰۷۵ ریال - مبلغ تضمین شرکت: ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ------- انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی, توسعه و نوسازی شبکه امور آب و فاضلاب شهرستان تنگستان - مبلغ برآورد: ۹.۸۰۴۸۴۷۸.۲۷۶ ریال - مبلغ تضمین: ۴۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال - مبلغ اجرای هر پروژه سه سال شمسی.
شرایط : کلیه پیمانکاران که تشخیص صلاحیت آنها در سایت www.water.nww.ir ثبت یا در دست بررسی اعلام شده - داشتن معرفی نامه - فیش واریزی - اساسنامه شرکت - آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی -گواهی نمونه امضای محضری صابح امضای مجاز - گواهی صلاحیت بهره بدرای - گواهی صلاحیت انجام کار - گواهی مودیان مالیاتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر (حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۵۰ تاپایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری
آدرس ارسال مدارک : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن