سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۳۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی بنام این سازمان دارای تاریخ اعتبار سه ماهه و یا چک تضمین شده بانکی دروجه این سازمان یا واریز مبلغ به حساب ۱۱۰۸۰۴۵۶۱۹ نزد بانک تجارت بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز از نشر
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دانشگاه کردستان ساختمان سازمان مرکزی طبقه دوم دفتر معاونت اداری و مالی
- تلفن - فکس
- ایمیل www.uok.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن