مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۹۸/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۳۱۹۱|۷۲۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور
شرایط : اشخاص حقوقی - دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۸ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۹ صبح - مرحله دوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
۰۲۶۳۵۵۲۱۹۴ - ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور  موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازیمناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور  موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن