مناقصه ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آب منطقه ای خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۰-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۷۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در شهرستان سرخس با برآورد ۱۲,۶۶۴,۱۰۵,۲۹۹
شرایط : گواهی صلاحیت ارجاع کار، ثبت شده در پایگاه سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور ساجار - رشته آب حداقل رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقدی و یا ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ الی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - مشهد، بلوار خیام جنوبی (۳۵)، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۱۳۷۶۳۲۳۱۰ تلفن ۰۵۱۳۷۶۳۲۳۱۰ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن