سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره آگهی ۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۷۲۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای تغذیه مصنوعی چاه های آب شرب گیسور گناباد با برآورد ۱۸,۴۱۱,۰۵۰,۱۸۰
شرایط : گواهی صلاحیت ارجاع کار --- حداقل رشته آب رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز نقدی یا ضمانت نامه باکی یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار خیام خیام جنوبی (۳۵) شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۱۳۷۶۳۲۳۱۰ تلفن ۰۵۱۳۷۶۱۳۰۰۸ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن