سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۸۳۸۶۱|۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه زیرساختهای گردشگری تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ---- تجدید شده ---با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت ۱۵ مورخه ۹۶/۱۲/۰۶ می باشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه زیرساختهای گردشگری تبریز میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستانمناقصه زیرساختهای گردشگری تبریز میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن