سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۸۲۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی مناطق برق سینا، فردوسی و قدس خود به پیمانکار واجد شرایط : ۹۶۱۴۱۰۷۸۱ : منطقه برق سینا با براورد ۳.۴۷۸.۵۹۳.۱۹۴ ریال و تضمین ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶۱۱۰۷۶۴ : منطقه برق فردوسی با برآورد ۵.۰۰۰.۰۱۹.۱۷۰ ریال و تضمین ۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶۱۲۱۰۷۹۲ : منطقه برق قدس با برآورد ۳.۴۴۱.۱۱۷.۲۰۰ ریال و تضمین ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا مطالبات ثبت و تایید شده نزد امور مالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ الی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://moamelat.tbtb.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن