سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۵۳۸۰۰۰۰۰۱۹ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۸۲۵|۷۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه بازدید محل ، نصب و تعویض لوازم اندازه گیری، اصلاح انشعابات مشترکین عادی در محدوده شرکت با برآورد ۱۷,۷۱۴,۱۵۱,۱۶۱
شرایط : دریافت گاهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۱۸۵۲۹۱۸۰۰۳ بانک صادرات ایران شعبه میدان شهدا بنام شرکت توزیع برق استان مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ به نام این شرکت بانک مسکن شعبه مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج اگهی نوبت دوم به مدت ۸ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) -- اراک میدان دارایی ـ خ امام موسی صدر ـ ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع استان مرکزی
۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸-۳۲۲۲۶۰۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دومرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بازدید محل ، نصب و تعویض لوازم اندازه گیری، توزیع نیروی برق استان مرکزیمناقصه بازدید محل ، نصب و تعویض لوازم اندازه گیری، توزیع نیروی برق استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن