سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بوعلی سینا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۸۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز دانشگاه به شرکتهای واجد شرایط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۴۱۳۰۵۴۸۶۱ به نام سپرده جاری دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا و یا ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ روز از تاریخ اتمام دریافت پیشنهادات در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۸/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : همدان، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، دفتر امور قراردادهای دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : همدان، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، دفتر امور قراردادهای دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن