مناقصه احداث خط فشار متوسط هوایی شهرستان سنندج به صورت توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۱۱۰-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث خط فشار متوسط هوایی شهرستان سنندج به صورت کلید در دست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۰۹۴۲۰۷۰۰۹ بانک ملی مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ لغایت ساعت ۱۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳ پاکات الف و ب و ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن