مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شماره آگهی ۱۱-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۳۲۷|۸۸۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم ارتباطات محور راه آهن خواف - هرات (بطول تقریبی ۷۶ کیلومتر و با تعداد ۴ ایستگاه) در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف مدت اجرای کار ۱۲ ماه با برآورد ۳,۱۲۲,۰۰۰,۶۵۳
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی (ستاد)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی، خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش
آدرس ارسال مدارک : اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۲۱۸۸۰۲۲۴۵۷-۸۸۰۲۲۴۶۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید دومرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورمناقصه اجرای عملیات تامین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن