استعلام اجرای عملذیات آبخیزداری مطالعاتت فضیلی اجرایی شامل احداث بند منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

شماره آگهی ۹۲/۱۷۲۲۶/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۱۷۶|۸۶۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : استعلام اجرای عملذیات آبخیزداری مطالعاتت فضیلی اجرایی شامل احداث بند گابیونی ،ملاتی و خشکه چین واقع در حوزهآبخیز گشنه روزد شهرستان قزوین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ---
آدرس ارسال مدارک : قزوین نواب شمالی مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اداره کل منابع طبیعی
۰۲۸۳۳۳۷۳۰۸۸-۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.qazvin.frw.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجرای عملذیات آبخیزداری مطالعاتت فضیلی اجرایی شامل احداث بند منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزویناستعلام اجرای عملذیات آبخیزداری مطالعاتت فضیلی اجرایی شامل احداث بند منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن