مناقصه 27-96 : اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی قیدلی راه و شهرسازی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۳۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۷-۹۶ : اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی قیدلی بلاغ شهرستان بهار با برآورد ۸.۱۱۳.۳۷۰.۴۳۱ ریال و تضمین ۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۸-۹۶ : اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی طویلان علیا، چشمه علیا شهرستان اسدآباد با برآورد ۷.۳۶۱.۸۲۳.۸۹۹ ریال و تضمین ۳۶۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۴-۹۶ : اجرای اساس، آسفالت و جداکننده راه اصلی چهار خطه نهاوند - آورزمان با برآورد ۲۹.۸۶۹.۶۹۱.۱۲۳ ریال و تضمین ۴۹۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۲-۹۶ : اجرای ابنیه فنی و روسازی راه روستایی قشلاق بابارستم، راوند علیا شهرستان نهاوند با برآورد ۳.۳۸۴.۱۱۰.۰۸۶ ریال و تضمین ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۳-۹۶ : اجرای زیرسازی و روسازی محور اسدآباد، توانه شهرستان نهاوند با برآورد ۲.۹۹۵.۰۰۰.۳۴۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه حراست اداره کل در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن