مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۳۲۱|۷۱۷|۷۳۲|۶۹۹|۷۰۰|۷۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در ۵ ردیف به شرح اجرای طرح هادی روستای دق فینو شامل زیرسازی، بیس و آسفالت در شهرستان بندرعباس با برآورد ۲.۶۰۶.۶۲۷.۰۸۴ ریال و سپرده ۱۳۰.۳۳۱.۳۶۰ ریال --- اجرای طرح هادی روستای زیارت پیرچوگان شامل کف سازی، پیاده روسازی، مالون کاری، جداره سازی و ابزار جداره سازی در شهرستان رودان با برآورد ۳.۳۸۴.۸۲۲.۰۵۴ ریال و سپرده ۱۶۹.۲۴۱.۱۱۰ ریال --- اجرای طرح هادی روستای شمیل شامل اجرای آسفالت گرم در شهرستان بندرعباس با برآورد ۳.۰۸۷.۱۵۶.۵۱۶ ریال و سپرده ۱۵۴.۳۵۷.۸۳۰ ریال --- اجرای طرح هادی روستای کلاهی شامل کف سازی، پیاده روسازی، مالون کاری، جداره سازی و ابزار جداره سازی در شهرستان میناب با برآورد ۶.۱۰۷.۱۱۸.۶۵۸ ریال و سپرده ۳۰۵.۳۵۵.۹۴۰ ریال --- اجرای طرح هادی روستای مازگرد شامل زیرسازی، جدولگذاری، پیاده روسازی در شهرستان حاجی آباد با برآورد ۲.۷۲۰.۶۷۶.۸۰۰ ریال و سپرده ۱۳۶.۰۳۳.۸۴۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۷۳۶۸۵۴۰۳۰۰۵ بانک ملی شعبه دارای به نام وجوه سپرده بنیاد مسکن هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس، میدان فرودگاه، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن، طبقه دوم، دبیرخانه
۰۷۶۳۳۶۷۰۵۸۰-۳ داخلی ۲۳۳ و ۲۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان در 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن