سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۲۲۶۹|۱۱۱۵|۱۱۱۶|۱۱۱۷|۱۱۱۸|۱۱۱۹|۱۱۲۰|۱۱۲۱|۱۱۲۲|۱۱۲۳|۱۱۲۴|۱۱۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله (تجدید) در محدوده گنبد، آزادشهر، رامیان، مینودشت، مراوه تپه و حومه برآورد ۴۳.۱۸۵.۹۴۴.۷۲۵ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله (تجدید) در محدوده گرگان و آق قلا و حومه برآورد ۴۱.۹۲۲.۵۵۶.۵۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله (تجدید) در علی آباد، کردکوی، بندر گز، بندر ترکمن، گالیکش، کلاله و گمیشان و حومه برآورد ۴۱.۷۶۰.۱۲۹.۷۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله در محدوده علی آباد، آزادشهر، و رامیان و حومه برآورد ۴۳.۳۱۶.۷۹۲.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله در محدوده گرگان، کردکوی، آق قلا، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان و حومه برآورد ۴۳.۷۱۴.۱۹۷.۴۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله (تجدید) در محدوده گنبد، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه و حومه برآورد ۴۱.۸۱۱.۵۸۱.۹۲۵ ریال ضمانتنامه بانکی ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گرید A یا B از موسسه ملی استاندارد تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آدرس خرید اسناد : گلستان، خیابان شهید بهشتی، سازمان جهاد کشاورزی ساختمان شماره ۱ دفتر فنی سازمان --- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : گلستان، خیابان شهید بهشتی، سازمان جهاد کشاورزی ساختمان شماره ۱ دفتر فنی سازمان
۰۱۷۳۲۲۳۲۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان مناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستانمناقصه واگذاری پروژه های : --- خرید لوله پلی اتیلن جهاد کشاورزی استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن