مناقصه ارزیابی کیفی محوطه سازی زندان فردوس زندانهای خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زندانهای خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۲۱۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی محوطه سازی زندان فردوس
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - بیرجند، خیابان معلم، معلم ۷ اداره کل زندانهای خراسان جنوبی
۰۵۶۳۲۲۳۱۹۸۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن