مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۲۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۲۴۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک HAZMAT با برآورد ۱۶,۱۷۷,۳۳۶,۱۹۵
شرایط : دارا بودن توانایی تامین تجهیزات بر اساس اسناد و شرایط مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۰۸.۸۶۶.۸۱۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت و یا دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک : استان بوشهر، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ساختمان همایشهای خلیج فارس، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، کد پستی ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۹
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن