سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید مجلسی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۵۷۲۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی - اراضی دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- اصفهان - کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم - شرکت عمران مجلسی
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۵۲۴۷۲۷۳۳ تلفن ۰۳۱۵۲۴۷۲۲۱۴ فکس
- ایمیل http:// www.majlessi-ntoir.gov.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - بدینوسیله تاریخ بازگشایی پاکات در اگهی تجدید فراخوان این شرکت انتشاریافته در تاریخ های ۹۶/۱۲/۹ و ۹۶/۱۲/۱۰ به ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اصلاح می گردد.
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن