سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۴۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۵۹۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۴ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۲۰۰۰ متر، محوطه سازی ۲۰۰۰ مترمربع، فنس کشی ۵۰۰ مترطول) در روستای/مجتمع چله شهرستان گیلانغرب با برآورد ۴.۱۹۰.۲۹۸.۷۷۹ ریال و تضمین ۲۰۹.۵۱۴.۹۳۹ ریال ------ ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۵ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۹۰۰۰ متر، ساخت یک باب مخزن ۱۵۰ مترمکعب) در روستای/مجتمع آران دوآب شهرستان کنگاور با برآورد ۶.۷۵۰.۹۱۰.۶۴۷ ریال و تضمین ۳۳۷.۵۴۵.۵۳۲ ریال ----- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۶ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۲۷۵۰۰ متر، کنتور گذاری ۴۰ دستگاه، احداث ۲ باب مخزن با چاهک ۳۰ مترمکعب، احداث مخزن دو باب ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ مترمکعب، ۴ باب موتورخانه ۱۲ مترمربع، جاده ۲۰۰۰ متر، حوضچه شیرآلات) در روستای/مجتمع امام علی (ع) فاز ۱ شهرستان کرمانشاه با برآورد ۲۸.۷۱۸.۸۵۸.۷۳۲ ریال و تضمین ۱.۴۳۵.۹۴۲.۹۳۷ ریال ------ ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۷ : پروژه آبرسانی (لوله کشی ۳۳۰۰۰ متر، کنتورگذاری ۲۸۰ دستگاه، احداث مخزن با چاهک دو باب ۳۰ و ۱۰ مترمکعب، احداث مخزن ۵ باب ۵۰ مترمکعب، جاده ۱۰۰۰ متر، حوضچه شیرآلات) در روستای/مجتمع امام علی (ع) فاز ۲ شهرستان کرمانشاه با برآورد ۲۶.۸۱۳.۰۸۵.۶۵۷ ریال و تضمین ۱.۳۴۰.۶۵۴.۲۸۳ ریال ---- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۸ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۲۶۰۰۰ متر، کنتورگذاری ۲۳۰ دستگاه، احداث مخزن با چاهک ۳۰ و ۲۰ مترمکعب، احداث مخزن دو باب ۱۰۰ دو باب ۳۰، ۱۵۰،۵۰،۱۰ مترمکعب، احداث موتورخانه ۱۲ مترمربع، فنس کشی ۹۰۰ مترطول، جاده ۲۰۰۰ متر، محوطه سازی ۷۵۰۰ مترمربع، حوضچه شیرآلات) در روستای/مجتمع هفت آشیان شهرستان کرمانشاه با برآورد ۲۶.۰۰۸.۶۴۵.۱۸۰ ریال و تضمین ۱.۳۰۰.۴۳۲.۲۵۹ ریال ----- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۱۹ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۶/۵ کیلومتر، کنتورگذاری ۳۰ دستگاه، احداث مخزن ۲۰ و ۳۰ مترمکعب، متورخانه پیش ساخته ۱۲ مترمربع، دو مورد فنس کشی ۱۰۰ و ۱۵۰ مترطول، محوطه سازی ۶۲۵ مترمربع، جاده ۵۰۰ متر) در روستای/مجتمع محمود آباد ویرانه شهرستان صحنه با برآورد ۴.۶۴۷.۸۶۶.۶۷۰ ریال و تضمین ۲۳۲.۳۹۳.۳۳۴ ریال ---- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۲۰ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری ۷۵۰ متر، موتورخانه پیش ساخته ۱۲ مترمربع) در روستای/مجتمع میلگه سیف اله شهرستان اسلام آباد با برآورد ۸۹۳.۹۸۷.۸۳۶ ریال و تضمین ۴۴.۶۹۹.۳۹۲ ریال ---- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۲۱ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۶۰، ۹۰، ۷۵، ۶۳ ۱۹۲۵ متر، نصب شیرآلاتف احداث حوضچه شیرآلات، اجرای پایپ جکینگ) در روستای/مجتمع ویژنان شهرستان گیلانغرب با برآورد ۱.۹۹۸.۶۱۶.۱۳۲ ریال و تضمین ۹۹.۹۳۰.۸۰۷ ریال ---- ۲۰۰۹۶۱۲۱۵۰۰۰۲۲۲ : پروژه آبرسانی (لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰، ۹۰، ۷۵، ۶۳ ۹۵۰ متر، نصب شیرآلاتف احداث حوضچه شیرآلات، اجرای پایپ جکینگ) در روستای/مجتمع کاشانتو شهرستان هرسین با برآورد ۱.۹۹۵.۵۹۰.۸۲۰ ریال و تضمین ۹۹.۷۷۹.۵۴۱ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ تا پاین وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ راس ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-ks.ir وب سایت
توضیحات : حداقل رتبه ۵ آب
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن