مناقصه خرید سوئیچ شبکه به همراه ماژول های مربوطه بانک ملت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملت

شماره آگهی ۱۵۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سوئیچ شبکه به همراه ماژول های مربوطه
شرایط : معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۶۱۷۵۰۰۲۰۱۵۱۲۷۳ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۶۱۷۵۰۰۲۰۱۵۱۱۸۸ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) و یا ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۸ الی ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ راس ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : تهران، خیابان طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره ۳۸۰ طبقه ششم اداره معاملات عمومی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن