مناقصه 67/96 : تامین خودروهای استیجاری اداره کل راه و راه و شهرسازی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۶۷/۹۶ : تامین خودروهای استیجاری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان (ساختمان شماره ۱ و شهرستانها) با برآورد ۲۶.۲۳۷.۵۲۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶۸/۹۶ : تامین خودروهای استیجاری جهت فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن با برآورد ۱۰.۰۴۶.۸۸۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه ستاد -- اهواز امانیه خیابان شهید مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
آدرس ارسال مدارک : امانیه خیابان شهید مدرس اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اداره توسعه منابع انسانی
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن