مناقصه 96/7 تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۴۰|۸۵۸|۸۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۷ تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ برآورد ۹.۴۱۹.۷۱۴.۷۸۳ ریال مبلغ تضمین ۴۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۸ بهسازی پروژه های پکیج طارم شامل محورهای سیردان- حسن آباد- چمن، آقچه قشلاق، بغل دوز- دهنج مبلغ برآورد ۳.۹۹۶.۷۲۲.۴۱۶ ریال مبلغ تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت- قزوین انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه
۰۲۸۳۳۶۵۹۴۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول- www.setadiran.ir
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 96/7 تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوینمناقصه 96/7 تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین مناقصه 96/7 تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوینمناقصه 96/7 تجدید عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت مبلغ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن