مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات اجرایی ارتباطی پست 230 برق منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

شماره آگهی ۲۲۰۲۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات اجرایی ارتباطی پست ۲۳۰ کیلو ولت گلستان - به سایت www.setadiran.ir مراجعه شود
شرایط : حداقل پایه ۵ در رشته نیرو - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ به نام شرکت نزد اداره کل خزانه بانک مرکزی به شماره شناسه واریز ۳۶۴۰۵۰۹۷۴۲۲۱۵۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳ / سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده های برق تهران نزد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ تا پایان ساعت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت - تهران - سعادت آباد - بالاتر از کوی فراز - بلوار برق تهران - شرکت برق منطقه ای تهران - ساختمان حوزه ستادی - طبقه سوم - بال شرقی - امور تدارکات و قراردادها - دبیرخانه حراست
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://.iets.mporg.ir www.tender.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن