مناقصه خرید یک دستگاه دوربین کرونا برق منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۶۲-۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۲۱۲|۸۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه دوربین کرونا
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواه یتایپ ریپورت Type report معتبر برای کلیه تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی و یا یکی از موارد مندرج در تصویبنامه هیات وزیران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵/۳۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ راس ساعت ۸/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه شرکت در ساری، میدان امام خمینی (ره)
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazrec.co.ir/tender وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید یک دستگاه دوربین کرونا برق منطقه ای مازندرانمناقصه خرید یک دستگاه دوربین کرونا برق منطقه ای مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن