مناقصه ارزیابی کیفی - تامین سه سری کاروان اردوگاهی شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی cgp۹۶۱۱۰۰۰۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۲۹۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - تامین سه سری کاروان اردوگاهی با برآورد ۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن تجارت در زمینه ساخت کاروان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام این شرکت و ارائه اصل فیش واریزی / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۳.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانیک دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم لغایت ده روز
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰ روز بعد از آخرین مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - ناحیه صنعتی کارون - کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران - انتهای کارگاه - ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای - طبقه همکف اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز - فلکه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن