مناقصه تامین کارتهای الکترونیکی سیستم PLC از طریق سازندگان داخلی مجتمع گاز پارس جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره آگهی ۰۷۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۲۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تامین کارتهای الکترونیکی سیستم PLC از طریق سازندگان داخلی با برآورد ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت یکی از تضامین قابل قبول ایین نامه هیات وزیران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات فنی ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ پاکات مالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۱۳۱۲۲۹۱-۲۲۹۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SPGC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آرمان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن