مناقصه همسطح سازی دریچه های تاسیسات شهری (مرکز) شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه همسطح سازی دریچه های تاسیسات شهری (مرکز) با برآورد ۷,۹۹۰,۸۳۵,۱۹۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب و ۵ راه و ترابری - معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل ، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز فیش نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ راس ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها و پیمانها در کرج, میدان توحید، بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : کرج، میدان توحید، بلوار بلال، دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن