مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به شرح : 103-2/ 96 توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به شرح : ۱۰۳-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۱۲۱ نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی جهت انجام امور آبدارچی، نظافتچی، راننده، متصدیان شفیتونگهبان - برآورد ۵۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۸۳۷.۹۳۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۴-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۱۵۶ نفر نیروی انسانی به صورت شرکت جهت انجام امور خدمات شماره برداری - برآورد ۶۶.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲.۲۱۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۵-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۱۴۱ نفر نیروی انسانی بصورت شرکتی جهت انجام امور سیمبانی و ۱۷ دستگاه خودرو - برآورد ۷۰.۸۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲.۳۴۴.۸۷۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۶-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۱۷۲ نفر نیروی انسانی بصورت شرکتی جهت انجام امور اداری - برآورد ۷۰.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ - تضمین ۲.۳۳۱.۶۷۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۷-۲/ ۹۶ واگذاری تعداد ۱۶ اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان با تامین تعداد ۱۲۴ نفر نیرو و ۱۵ دستگاه خودرو - برآورد ۵۶.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۹۱۶.۳۸۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۸-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۲۸ نفر نیروی انسانی بصورت شرکتی در سطح استان گلستان جهت انجام امور سیمبانی با خط گرم - برآورد ۳۱.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۶۱۳.۲۷۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۹-۲/ ۹۶ تامین تعداد ۲۰ نیروی انسانی بصورت شرکتی در سطح استان گلستان جهت انجام امور تست و بازرسی - برآورد ۴.۹۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۳۵۸.۶۵۰.۰۰۰ ریال
شرایط : پیمانکارانی دارای تاییدیه صلاحیت و رتبه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران - گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان - چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه - ذکر شماره مناقصه روی پاکت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ به حساب فراگیر ۳۱۳۶۰۳۸۱۴۰ نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان / سپرده شركت در مناقصه به میزان ذکر شده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ به غیر ایام تعطیل
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
آدرس خرید اسناد : گرگان - ابتدای جاده آق قلا - ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها --- پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر
آدرس ارسال مدارک : گرگان - خیابان ولی عصر عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ - ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir - iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن