مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و خودروئی استان و شهرستان کمیته امداد امام خمینی استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کمیته امداد امام خمینی استان زنجان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۵۱۴۲۰۰۰۰۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و خودروئی استان و شهرستان های تابعه
شرایط : صلاحیت و تاییدیه از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای رتبه بندی خدماتی و خودروئی برای تامین نیرویمورد نیاز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی شهربازی، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، اداره پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی شهربازی، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، اداره پشتیبانی
۰۲۴۳۳۷۸۰۶۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن