مناقصه تجدید - واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله شهرداری آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۵۷۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید - واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی به مدت یک سال با برآورد ۱۱,۰۱۷,۱۳۶,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری آمل یا واریز در وجه حساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ بنام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری آمل
آدرس ارسال مدارک : شهرداری آمل
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۷ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل http://www.amol.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن