مناقصه اجرای شبکه داخی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی شهرک شهرکهای صنعتی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۵۷۵|۸۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه داخی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی شهرک صنعتی دودانگه به شرح خرید لوله و اتصالات فلزی و پلی اتیلن و اجرای شبکه داخلی گاز با برآورد بخش خرید اجناس ۲.۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰ ریال - برآورد اجرای شبکه و ترمیم سمیر حفاری ۲.۹۷۲.۶۱۵.۴۰۳ ریال با برآورد ۴,۹۷۶,۹۶۵,۴۰۳
شرایط : حداقل رتبه ۵ معتبر تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۸.۸۴۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب ۱۷۵۶۷۵۰۰۲۰۰۵ بانک ملی و یا براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه داخی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی شهرک شهرکهای صنعتی استان مازندرانمناقصه اجرای شبکه داخی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی شهرک شهرکهای صنعتی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن