مناقصه واگذاری اعزام های بین بیمارستانی به بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۶۰۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اعزام های بین بیمارستانی به بخش خصوصی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین ۹۹۴.۴۰۱.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یه نام این دانشگاه یا واریز وجه نقد به حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ با شناسه ۲۰۰۰۰۸۰۱۱۸۲ نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آدرس خرید اسناد : وب سایت --- اهواز، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن