مناقصه 200963377000008 : اجرای نیوجرسی بلوک مفصلی در محور آمل راه و شهرسازی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۱۹۵۷۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۳۳۷۷۰۰۰۰۰۸ : اجرای نیوجرسی بلوک مفصلی در محور آمل - چسمتان، محور کیاکلا - جویبار و محور کیاکلا - بهنمیر با برآورد ۳۳.۱۹۸.۸۱۲.۶۴۵ ریال و تضمین ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مدت پیمان ۱۲ ماه --- ۲۰۰۹۶۳۳۷۷۰۰۰۰۰۹ : اجرای نیوجرسی بلوک مفصلی در محور نکا - نیروگاه و محور بهشهر - زاغمرز با برآورد ۳۳.۱۹۸.۸۱۲.۶۴۵ ریال و تضمین ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مدت پیمان ۱۲ ماه
شرایط : رتبه ۵ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری (حمل و نقل)
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران - دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل راه و شهرسای استان مازندران
۰۱۱۳۳۳۶۳۹۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن