مناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط انتقال آب در شهرک شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۷۲۰۰۰۰۳۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط انتقال آب در شهرک صنعتی ایبک آباد - از طریق سایت WWW.SETADIRAN.IR با برآورد ۳۵,۲۹۱,۹۷۸,۲۸۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب جاری (سیبا) ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ بانک ملی بنام شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلوار فاطمیه ـ جنب استانداری مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱-۰۸۶۳۳۴۴۳۱۵۳-۰۸۶۳۳۴۴۳۲۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن