مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت آستارا، نفوت و سیاهکلده (EPC) برق منطقه ای گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای گیلان

شماره آگهی ۹۶۱۱۰۰۹ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۱۸۵|۹۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه پستهای ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا، نفوت و سیاهکلده (EPC) - مدت اجرا ۱۲ ماه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته نیرو EPC و یا اینکه حداقل دارای رتبه ۲ نیرو و با یک مشاور حداقل پایه ۳ انتقال نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه حساب سیباب ه شماره ۲۱۷۵۰۹۴۴۰۲۰۰۳ به نام برق منطقه ای گیلان / سپرده شركت در مناقصه ۲.۲۴۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۴۴۰۵۰۰۸ به نام برق منطقه ای گیلان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه برق منطقه ای گیلان در رشت، خیابان امام خمینی، چهارراه قدس
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت آستارا، نفوت و سیاهکلده (EPC) برق منطقه ای گیلانمناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت آستارا، نفوت و سیاهکلده (EPC) برق منطقه ای گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن