مناقصه تولید و چاپ 1/500/000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند آموزش فنی و حرفه ای کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش فنی و حرفه ای کشور

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۱۴۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تولید و چاپ ۱/۵۰۰/۰۰۰ فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت نقدی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۸۷۰۶۳۷۲۰۸۶ بانکمرکزی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت های الف و ب ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ سات ۱۱ پاکت های ج ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) -- تهران خیابان آزادی نبش خوش جنوبی طبقه همکف واحد پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان آزادی نبش خیابان خوش طبقه ه مکف واحد پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول تجدید
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن