مناقصه 200961245000040 : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۱۶۱|۹۲۴|۹۲۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۱۲۴۵۰۰۰۰۴۰ : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی ورودی روستاها و علمک های آبرسانی سیار و تجهیز اتاقک های پایش مجتمع نوار ساحلی شهرستان تنگستان با برآورد ۹.۱۴۴.۸۴۲.۶۲۱ ریال و تضمین ۴۵۷.۲۴۲.۱۳۲ ریال با رتبه ۵ آب یا آب و ابنیه --- ۲۰۰۹۶۱۲۴۵۰۰۰۰۴۱ : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی ورودی روستاها و علمک های آبرسانی سیار و تجهیز اتاقک های پایش مجتمع چاه مبارک شهرستان عسلویه با برآورد ۵.۷۷۲.۸۴۰.۸۷۸ ریال و تضمین ۲۸۸.۶۴۲.۰۴۴ ریال با رتبه ۵ آب یا آب و ابنیه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی و جه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۳۳۳۰۸۵۰-۵۱-۳۳۳۲۰۳۱۷-۹ تلفن ۰۷۷۳۳۳۲۰۳۲۳ فکس
- ایمیل http://www.abfar-bushehr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200961245000040 : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهرمناقصه 200961245000040 : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر مناقصه 200961245000040 : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهرمناقصه 200961245000040 : ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب مبادی آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن