مناقصه شماره مناقصه: 20096141000032 - اجرای عملیات آبخیزداری حوزه گلخندان منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۲۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۱۰۰۰۰۳۲ - اجرای عملیات آبخیزداری حوزه گلخندان شهرستان پردیس - برآورد: ۸۴۸۲ میلیون ریال - مبلغ تضمین: ۴۲۵ میلیون ریال - بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۹ صبح ----------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۴۱۴۱۰۰۰۰۳۳ - اجرای عملیات آبخیزداری حوزه الرم - کمردشت شهرستان شمیرانات - برآورد: ۳۹۱۰ میلیون ریال - تضمین: ۱۹۵/۵ میلیون ریال - بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۰ صبح -------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۴۱۴۱۰۰۰۰۳۴ - اجرای عملیات آبخیزداری حوزه افجه شهرستان شمیرانات - برآورد: ۳۰۹۳ میلیون ریال - تضمین: ۱۵۵ میلیون ریال - بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰ صبح ----------------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۴۱۴۱۰۰۰۰۳۵ - اجرای عملیات آبخیزداری حوزه باغکمش شهرستان پردیس - مبلغ برآورد: ۲۸۱۰ میلیون ریال - مبلغ تضمین: ۱۴۵ میلیون ریال - بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح. از طریق سامانه ستاد www.setadiran.ir
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی - بالاتر از میدان جمهوری - خیابان شهید کلهر غربی - پلاک ۲۴۶
۰۲۱۶۶۹۰۶۴۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن