مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

شماره آگهی ۱۴-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۱۱۲۹|۹۵۷|۹۵۸|۹۵۹|۹۶۰|۹۶۱|۹۶۲|۹۶۳|۹۶۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد ۷.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تضمین ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع تاج خاتون برآورد ۶.۵۳۶.۶۵۳.۰۵۴ ریال تضمین ۳۲۶.۸۳۲.۶۵۳ ریال --- درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محورهای سلفچگان - راهجرد و باند جنوبی کمربندی قم - اراک برآورد ۲۰.۰۰۰.۴۶۴.۰۲۶ ریال تضمین ۱.۰۰۰.۰۲۳.۲۰۱ ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت لایه نازک محورهای سلفچگان - قم و باند شمالی کمربندی قم - اراک برآورد ۴۱.۰۶۴.۸۸۴.۸۹۶ ریال تضمین ۲.۰۵۳.۲۴۴.۲۴۵ ریال --- تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم برآورد ۲۸.۶۲۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال تضمین ۱.۴۳۱.۴۰۵.۰۰۰ ریال --- تهیه و نصب و جمع آوری و تعمیر و مرمت گاردریل های آسیب دیده استان قم برآورد ۲۶.۲۷۶.۱۲۰.۰۰۰ ریال تضمین ۱.۳۱۳.۸۰۶.۰۰۰ ریال --- تهیه تابلوی اطلاعاتی و نصب در راههای حوزه استحفاظی استان قم ۹۷-۹۶ برآورد ۴.۸۶۸.۵۰۰.۶۶۷ ریال تضمین ۲۴۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- تهیه علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما و نصب در راههای حوزه استحفاظی استان قم ۹۷-۹۶، برآورد ۶.۱۳۸.۱۲۹.۶۰۶ ریال تضمین ۳۰۶.۹۰۷.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : قم، انتهای بلوار عمار یاسر ، بلوار تعاون ، مجتمع ادارات، محل اداره کل
۰۲۵۳۷۷۸۰۴۲۶-۷ تلفن ۰۲۵۳۷۷۷۵۵۸۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قممناقصه واگذاری : --- احداث پل خورآباد برآورد 7.140.000.000 ریال راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن