سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان قزوین

شماره آگهی ۱۰/۹۶|۲۰۰۹۶۳۴۰۷۰۰۰۰۱۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۲۲۸۲|۸۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذای احداث محور قزوین، رحیم آباد کلاچای کیلومتر ۰۰+۴ الی ۰۰+۱۵ با برآورد ۵۰۶,۵۳۷,۶۴۴,۲۱۱
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : قزوین، انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۲۸۳۳۶۵۹۴۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذای احداث محور قزوین، رحیم آباد کلاچای کیلومتر 00+4 راه و شهرسازی استان قزوینمناقصه واگذای احداث محور قزوین، رحیم آباد کلاچای کیلومتر 00+4 راه و شهرسازی استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن