سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۲۵۸۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۶۴/۳/۹۶ : زیرسازی و ابنیه فنی محور راه چغوکی زیارت فضل بن عباس با برآورد ۵.۹۶۵.۴۴۰.۲۹۳ ریال و تضمین ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۵/۳/۹۶ : اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور زمین حسین و دولت آباد بحر آسمان با برآورد ۱۱.۳۲۴.۶۷۵.۹۳۱ ریال و تضمین ۵۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۶/۳/۹۶ : اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور دسک با برآورد ۶.۶۰۹.۴۹۵.۰۵۸ ریال و تضمین ۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۷/۳/۹۶ : آسفالت محورهای شهید آباد + ا... آباد ریگک + چاه علی پنگ زهکلوت رودبار جنوب با برآورد ۶.۰۲۳.۵۲۷.۲۸۱ ریال و تضمین ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۸/۳/۹۶ : عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو - اسلام آباد قلعه - شاه آباد - پرواز ۲ رودبار جنوب با برآورد ۶.۱۹۴.۵۶۵.۲۵۰ ریال و تضمین ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۹/۳/۹۶ : عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور کهن چراغ شهرستان رودبار جنوب با برآورد ۳.۶۱۷.۷۱۱.۱۴۱ ریال و تضمین ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷۰/۳/۹۶ : تکمیل زیرسایز و ابنیه فنی محور زیارت گیاهان شهرستان قلعه گنج با برآورد ۴.۹۷۷.۸۶۴.۴۸۷ ریال و تضمین ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷۱/۳/۹۶ : تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور سبزان مقرب - دره شور و ابنیه فنی محور قلعه گلاشگرد با برآورد ۴.۲۱۸.۵۶۰.۲۱۰ ریال و تضمین ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا اصل فیش واریزی وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲ تا ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - جیرفت، حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره ۲
۰۳۴۴۳۳۱۰۵۱۶-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.jkerman.mrud.ir وب سایت
توضیحات : نویت اول - یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن