سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۲۷۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید- ارزیابی کیفی- تکمیل مدرسه خیری ۳ کلاسه خیر خواجه علینا گنبد با برآورد ۴.۱۸۴.۹۰۶.۲۷۷ریال به مدت ۶ ماه --- تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه آق بند گنبد با برآورد ۷.۴۸۶.۶۱۱.۳۲۴ ریال به مدت ۶ ماه --- تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه برکت رضا آباد رامیان با برآورد ۱۳.۰۷۳.۶۰۳.۵۱۳ ریال به مدت ۱۲ ماه --- تکمیل مدرسه خیری ۳ کلاسه اوچقویی گنبد با برآورد ۴.۳۸۷.۷۹۳.۱۰۲ ریال به مدت ۶ ماه --- تکمیل مدرسه خیری ۳ کلاسه قودانه گلاله با برآورد ۳.۱۴۸.۴۳۵.۳۵۲ ریال به مدت ۶ ماه --- تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه آق تته مراوه تپه با برآورد ۵.۷۷۷.۸۷۱.۹۵۲ ریال به مدت ۶ ماه
شرایط : رتبه و رشته حداقل ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۹ مور ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۴۰-۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید- یک مرحله ای- نوبت اول- www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن