سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

شماره آگهی ۹۳/۱۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۷۷۵۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت دیوار حصار مخزن رهجرد جیرفت با برآورد ۴.۴۸۹.۶۲۴.۶۴۴ ریال و تضمین ۲۲۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال (ارزیابی کیفی) --- ساخت حصار مخزن آب S۳ رفسنجان با برآورد ۲.۷۶۲.۰۰۷.۸۸۵ ریال و تضمین ۱۳۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل حصار مخازن آب شهر بابک با برآورد ۴.۷۰۲.۵۱۶.۴۸۸ ریال و تضمین ۲۳۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل حصار مخز آب ۲۶۰۰۰ زرند با برآورد ۲.۵۱۵.۲۷۰.۷۹۱ ریال و تضمین ۱۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل حصار مخزن آب توابع زرند با برآورد ۲.۴۲۰.۰۹۰.۵۸۸ ریال و تضمین ۱۲۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل حصار مخزن کرمان ۳ با برآورد ۴.۰۴۱.۸۶۲.۴۸۳ ریال و تضمین ۲۰۲.۰۹۳.۲۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت انجام کار در رشته ابنیه و گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت در کرمان بلوار ۲۲ بهمن
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfakerman.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن