سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۷۸۳۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۷/۹۶ : تکمیل عملیات احداث باند دوم محور زواره - اردستان با برآورد ۵.۴۴۵.۰۳۸.۲۳۲ ریال و تضمین ۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۳۳/۹۶ : اجرای عملیات آسفالت گرم محور شاپورآباد - محسن آباد از توابع شهرستان برخوار با برآورد ۴.۶۳۹.۳۴۹.۸۰۹ ریال و تضمین ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۳۴/۹۶ : آسفالت کنارگذر شرقی شهرستان کاشان (سردار شهید کریمی) با برآورد ۳۰.۷۳۰.۰۸۸.۱۷۷ ریال و تضمین ۱.۵۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۳۵/۹۶ : اجرای عملیات تکمیل و آسفالت محور شهید دزکرد از توابع شهرستان سمیرم با برآورد ۴۲.۸۶۶.۱۸۱.۰۰۹ ریال و تضمین ۲.۱۴۳.۳۱۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۳۷/۹۶ : عملیات عمرانی تکمیل تقاطع غیرهمسطح محور چرمهین - زمان آباد با برآورد ۱۰.۳۶۹.۴۰۵.۵۸۴ ریال و تضمین ۵۱۸.۴۸۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۳۸/۹۶ : اجرای عملیات بهسازی و آسفالت محور علی آباد - ضامن آباد از توابع شهرستان گلپایگان با برآورد ۳.۱۴۰.۴۴۹.۹۲۳ ریال و تضمین ۱۵۷.۰۳۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۴۰/۹۶ : اجرای عملیات آسفالت محور روستای رحمت آباد از توابع شهرستان تیران و کرون با برآورد ۲.۷۹۳.۱۶۴.۰۵۰ ریال و تضمین ۱۳۹.۶۶۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۴۱/۹۶ : عملیات تکمیل و آسفالت محور آغداش - اسلام آباد از توابع شهرستان سمیرم با برآورد ۶.۴۶۱.۰۷۶.۷۵۶ ریال و تضمین ۴۷۳.۰۶۰.۰۰۰ ریال (تجدید) --- ۴۲/۹۶ : بهسازی و آسفالت راه روستائی سیریان - قلعه عبدالله (اصفهان) از توابع شهرستان اصفهان با برآورد ۱۸.۳۰۵.۸۹۳.۴۵۹ ریال و تضمین ۹۱۵.۲۹۵.۰۰۰ ریال --- ۴۳/۹۶ : تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت گرم محور زمان کهریز از توابع شهرستان سمیرم با برآورد ۱۷.۴۶۴.۲۷۸.۳۷۰ ریال و تضمین ۸۷۳.۲۱۴.۰۰۰ ریال --- ۴۴/۹۶ : عملیات بهسازی و آسفالت گرم محور کهریز لطفی از توابع شهرستان تیران و کرون با برآورد ۱۱.۳۱۷.۴۸۲.۶۴۴ ریال و تضمین ۵۶۵.۸۴۵.۰۰۰ ریال --- ۴۵/۹۶ : عملیات بهسازی و آسفالت گرم محور دولت قرین علیا از توباع شهرستان سمیر با برآورد ۹.۷۵۶.۶۲۰.۰۵۳ ریال و تضمین ۴۸۷.۸۳۲.۰۰۰ ریال --- ۴۶/۹۶ : تکمیل و احداث محور حسین آباد - قاسم آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل با برآورد ۱۳.۳۷۷.۲۴۸.۲۹۰ ریال و تضمین ۶۶۸.۸۶۳.۰۰۰ ریال --- ۴۷/۹۶ : احداث باند جدید محور ا... آباد از توابع شهرستان لنجان با برآورد ۸.۲۲۰.۶۳۸.۴۶۷ ریال و تضمین ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۸/۹۶ : بهسازی و آسفالت محور بیدکان به سورچه بالا از توابع شهرستان مبارکه با برآورد ۱۵.۳۱۳.۳۰۰.۶۶۸ ریال و تضمین ۷۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ۵ راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۶۶۸۱۰۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن