سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قم

شماره آگهی ۲-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۷۷۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه خدمات مرتبط با امور مشترکین و متقاضیان و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب منطقه یک قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه C به شرح قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجاری در سطح اداره گاز منطقه یک قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه - قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکینصنعتی و عمده در سطح اداره گاز منطقه یک قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه - توزیع اخطار به مشترکین جز و عمده در سطح اداره گاز منطقه یک قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه - انجام امور مرتبط با مشترکین در سطح اداره گاز منطقه یک قم و شهر قنوات و روستاهای تابعه
شرایط : تایید صلاحیت متقاضی از اداره کار و امور اجتماعی رتبه خدمات عمومی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حصاب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : قم، بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم، امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۳۶۶۲۰۰۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-qpgc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن