سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۲۷۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۲۹ - تولید نهال در شهرستانهای اهواز – کارون – آبادان – خرمشهر – شادگان به تعداد۱.۹۲۴.۵۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال - با برآورد: ۲۱.۱۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال با تضمبن: ۱.۰۵۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال ---------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۰ - تولید نهال در شهرستان های اندیمشک - دزفول - شوش - شوشتر - گتوند به تعداد ۸۳۸.۰۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال - با برآورد: ۹.۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۴۶۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۱ - تولید نهال در شهرستانهای ایذه, باغملک, به تعداد ۹۵.۵۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال - با برآورد: ۱.۰۵۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۵۲.۵۲۵.۰۰۰ ریال ------------ شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۲ - تولید نهال در شهرستانهای مسجد سیمان, لالی, اندیکا به تعداد ۱۵۱.۶۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال - با برآورد: ۱.۶۶۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۸۳.۳۸۰.۰۰۰ ریال ------------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۳ - تولید نهال در شهرستان های امیدیه - بهبهان - ماهشهر - هندیجان - آغاجاری به تعداد ۳۳۷.۵۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۵.۰۰۰ ریال با برآورد: ۵.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۲۵۳.۱۲۵.۰۰۰ ریال ------------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۴ - تولید نهال در شهرستان های دشت آزادگان - حمیدیه - هویزه به تعداد ۷۶۴.۴۰۰ با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال با برآورد: ۸.۴۰۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۴۲۰.۴۲۰.۰۰۰ ریال --------------- شماره مناقصه: ۲۰۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۴۵ - تولید نهال در شهرستانهای رامهرمز - رامشیر - هفتکل به تعداد ۷۰.۵۰۰ اصله با قیمت پایه ۱۱.۰۰۰ ریال - با برآورد: ۷۷۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال با تضمین: ۳۸.۷۷۵.۰۰۰ ریال. با برآورد ۱,۳۹۷
شرایط : رتبه ۵ کشاورزی - پرینت تاییدیه گواهی تشخیص صلاحیت با ذکر تعداد و مبلغ مجاز کار پیمانکاری از سایت ساجار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یا ارائه فیش بانکی واریزی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۲۱۲۲۱۱۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز به نام سپرده های این اداره
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
آدرس خرید اسناد : اهواز - بلوار گلستان - دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز - بلوار گلستان - دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
۰۶۱۳۳۷۳۰۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن