سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج

کد آریاتندر : ۹۰۰۱۲۷۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رجایی کرج
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال بحساب ۱۹۲۵۴۳۱۱/۵۷ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز کاری پس از پایان مهلت مقرر دریافت اوراق مناقصه
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد دبیرخانه بیمارستان شهیدرجایی کرج
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۱-۴۵۵۲۰۰۱-۳ -
- http://
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رجایی کرج  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )